Parochianen

Van ouds hoorden katholieken bij de parochie waar zij woonden. Dat is nog steeds zo maar in deze tijd sluiten ook veel mensen zich aan bij een parochie waar ze niet wonen maar waar ze zich bij thuis voelen. Parochianen die niet in de parochie wonen worden voorkeursparochianen genoemd. Ook in de Elisa is het ook mogelijk om als ‘voorkeursparochiaan’ geregistreerd te worden. Als de Elisa U aanspreekt en U dit wenst, kunt U zich – waar u dus ook woont – aansluiten.
Vroeger ontvingen parochies van de gemeente namen van diegenen die als katholiek stonden geregistreerd.
Dat is niet meer zo. Godsdienst wordt nu als een privé-zaak beschouwd. Tot 2018 verstrekt de gemeente Almelo nog de namen van degenen die hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het registreren van hun godsdienst aan de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie, de SILA. Via de SILA ontvangen wij nu nog verhuis en overlijdensberichten …..
Maar….
vanaf 2018 gaat ook dit verdwijnen en moet degenen die zich bij een parochie wil aansluiten of al parochiaan zijn zich zelf melden en zelf wijzigingen aan de parochie doorgeven.

Help ons met het up-to-date houden van onze parochie-administratie en meld u aan en/of geef door aan het secretariaat.