Werkgroepen

Onze parochiegemeenschap wordt voor een groot deel gedragen door vrijwilligers. Op vele gebieden zijn zij in, om en ten behoeve van de Elisa actief.
Onderaan deze pagina vind je een lijsten van klussen die worden verricht om de parochie gaande te houden. Nieuwkomers zijn van harte welkom. Bent je geïnteresseerd om je bij een bepaalde groep vrijwilligers aan te sluiten, neem dan contact op met het parochiesecretariaat telefoon (0546) 54 50 40 of secretariaat@elisapaz.nl. In goed overleg zoeken wij dan samen een plek.

Archief
Bezorgers
Coördin. Pb verspreiding
Drukwerk parochieblad
Kerkbalans
Redactiewerk parochieblad
Schoonmaakwg kerk
Tuingroep
Websitegroep
Autorijdienst
Bezoek(st)ers Koppel/Hofkamp
Lourdeswerk
Meubelproject
Gespreksgroep Verliezen/Verwerken
Koffieschenkgroep
Felicitatiedienst
Ouderenbijeenkomst
Bloemverzorging
Collectant
Doopwerkgroep
Elisakoor

Koster
Lector
Liturgisch beraad
Werkgroep weekendliturgie
Woord- en communievieringen Koppel
Ziekencommunie
Werkgroep 1e Communie
Werkgroep Gezinsvieringen
Werkgroep Vormselvoorbereiding
Fondsenwerving
Elisakoor
Het repertoire van het Elisakoor is zeer uiteenlopend. Het koor zingt van modern tot traditioneel. Nederlandstalig maar ook Engels, Frans, Duits en Latijn en de heren maken graag een uitstapje naar het Gregoriaans.
Repetities
De wekelijkse repetities zijn op maandagavond
van 18.45 – 19:30 uur: heren alleen
van 19.45 – 20.45 uur: dames en heren samen
van 20.45 – 21.30 uur: dames alleen.

De repetities vinden plaats in de kerk, ingang Rembrandtlaan.
Nieuwe leden
Altijd al de wens gehad om in groepsverband te zingen en je hobby te delen met gelijkgestemden? Kom meezingen in het Elisakoor.
Het koor is altijd geïnteresseerd in goed en enthousiast zingende mensen die graag in dit zangkoor willen participeren. Heb je belangstelling en zou je een repetitie bij willen wonen? Neem contact op !

elisakoor

Op zaterdag 19 november jl. heeft het Elisakoor het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd.
Op het einde van de viering ontvangen drie koorleden een onderscheiding. Tiny ten Barge ontving een gouden Gregoriusspeld omdat zij 50 jaar koorlid is. Tonny Lammertink ontving een onderscheiding vanwege 40 jaar lidmaatschap van het koor. En voor Florence Hesselink was er een speld omdat zij 25 jaar koorlid is.
Naast de onderscheidingen waren er ook oorkondes voor deze drie koorleden en natuurlijk bloemen.