Visie

De Elisaparochie is een geloofsgemeenschap van mensen. Iedereen is welkom, jong en oud, ongeacht je achtergrond en wie of wat je ook bent. De Elisa wil een plek zijn waar mensen die zoeken naar zingeving, inspiratie en/of solidariteit elkaar treffen. In onze vieringen trachten wij ieders hart en hoofd te raken in gezongen en gesproken geloofstaal, in de symboliek van het samen breken en delen van brood en wijn en in momenten van stilte.

De Elisa was toevertrouwd aan de Karmelorde. De pastores werden benoemd op voordracht van de Karmel en er werd gewerkt vanuit Karmelitaanse spiritualiteit. Deze spiritualiteit is zichtbaar in de architectuur en de inrichting van de kerk. In het midden van onze kerk – onder de lichtkoepel – is de ruimte leeg. Misschien even wennen voor nieuwkomers. Om dit lege midden is plaats voor alle aanwezigen. “Het lege Midden” symboliseert God en om hem zijn wij gelijkwaardig. Er is geen meer of minder, slechts Hij en wij. Vanuit deze spiritualiteit stelt zich de Karmel in dienst van vrede en gerechtigheid. Meer lezen over de Karmel? Klik hier om naar de website te gaan..

Onze deur staat elke dag open – elke week opnieuw – ook voor jou!

Weet je welkom in de Elisa.