Historie

Elisa: meebewegen met de tijd.

De Elisa is voortgekomen uit drie Almelose parochies: de Egbertus, de Willibrord en de Christoffel.

Deze drie parochies, allemaal gelegen in het zuiden van de stad, werkten op verschillende niveaus al sinds het midden van de 70-er jaren samen. Gebrek aan financiën dwong de parochies tot intensievere samenwerking en leidde uiteindelijk in 2002 tot een fusie.

Bij de fusie in 2002 bezat de nieuwe parochie drie kerkgebouwen:

  • de Sint Egbertuskerk aan de Bornerbroeksestraat 160
  • de Sint Willibrordkerk.aan de Windmolenbroeksweg 2
  • de Sint Christoffelkerk aan de Christoffelstraat 3.

Het bezit van de drie prachtige kerken was echter zorgwekkend. Het onderhoud kostte een vermogen en dat bij geldgebrek..Er twee opties waren: òf alle bezittingen verkopen en nieuwbouwen òf gebruik blijven maken van de Egbertuskerk . De parochianen kozen voor nieuwbouw.

Eind 2003 werden de drie kerken verkocht aan Woningstichting St Jozeph

Nadat de Egberts (januari 2004) en de Willibrord (april 2004) aan de eredienst waren onttrokken, kerkte de Elisa tot 31 augustus 2008 tijdelijk in de Christoffel.

De Egbertus is als enige van de drie oorspronkelijke kerken uit Almelo zuid niet gesloopt. De Egbertus staat op de gemeentelijke monumentenlijst en wordt gebruikt (2016) door de Voedselbank. Lees meer over de geschiedenis van de Egbertus. (boek De Elisa van Toine pag 64 tm 69 en Wikipedia)

De Willibrord is in 2005 gesloopt en op het voormalig kerk en kloosterterrein heeft de woningstichting St Jozeph in samenwerking met Reggeland het zorgcomplex Titus Brandsma hof gerealiseerd. Het complex is genoemd naar Titus Bandsma 1881- 1942, de karmeliet en verzetsstrijder die zich inzette voor wereldvrede en gerechtigheid. Lees meer over de geschiedenis van de Willibrord. (boek De Elisa van Toine pag 70 tm 76, De Willibrordkerk, Almelo van Hans Holtmann (rechten st Jozeph??),Wikipedia , Frans-Jozef van der Vaart?

De Christoffel is in 2008 gesloopt en op het voormalig kerkterrein zijn 22 woningen gebouwd . Lees meer over de geschiedenis van de Christoffel. (boek De Elisa van Toine pag 77 tm 86).

De Elisa en de Karmel

De Elisa werd door de aartsbisschop van Utrecht toevertrouwd aan de Karmel, een religieuze orde van broeders, zusters en leken. Karmelieten leiden een ‘vita mixta’ een gemengd leven. Karmelieten leven niet alleen beschouwend (biddend, werkend, denkend/naar binnen gekeerd) maar zijn ook actief in de samenleving.

De Karmel is een begrip in Twente en Almelo. De Karmel heeft bijgedragen aan de emancipatie van de katholieken. In de vorige eeuw hebben karmelieten veel betekend voor het onderwijs. Zo komt de Stichting Carmelcollege, die in heel Nederland scholen in het voortgezet onderwijs kent, voort uit de Karmel. Nu ontplooit De Karmel nieuwe activiteiten vanuit hun centra van spiritualiteit. Lees meer over De Karmel (website Karmel.nl)

In de in 2008 in gebruik genomen kerk en klooster aan de Rembrandtlaan zijn de uitgangspunten van de Karmel in het ontwerp terug te vinden. Centraal in de kerk en in het klooster staat het “lege midden’ waar plaats is voor God en waaromheen allen gelijkwaardig zijn.

Lees meer over bouw van de Elisa (boek De Elisa van Toine pag 11 tm 63).

Carmel en Karmel

De Nederlandse karmelprovincie onderhoudt goede relaties met de Stichting Carmelcollege, opgericht in 1922. Deze Stichting ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een grote onderwijskoepel. Met name in Twente heeft de Orde vanaf eind negentiende eeuw een grote bijdrage geleverd aan de opleiding en emancipatie van de katholieken. Een van de leden van de Orde is statutair lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Carmelcollege. Een van de zusters (werkzaam aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen) ontwikkelt modules om de leerkrachten te ondersteunen bij wat genoemd wordt ‘waardengericht leren’. De waarde van liefde voor de leerlingen neemt hier een centrale plaats in. Kernwoorden zijn: liefde voor elke mens, voor heel de mens en voor iedere mens!

De naam Elisa

Elisa betekent ‘God helpt’.

Elia, de patroon van de Karmelieten, zocht een opvolger en overhandigde zijn mantel aan Elisa. Deze mantel symboliseerde dat Elisa sprak namens God. Net als Elisa is de parochie in de leer om in deze tijd en op deze plaats om te gaan met de mantel van het geloof en net als Elisa ziet zij het als haar taak om kijkend naar mens en wereld op te komen voor mensen aan de onderkant van de samenleving en op te komen voor gerechtigheid.

 

Het logo

Het ontwerp is van Simone Weys. Het logo symboliseert de mantel van Elisa. De mantel in het logo is transparant en de lijnen zijn vloeiend. De ontwerpster symboliseert een open houding naar God en medemens. De mantel is soepel en beweegt mee op van buiten komen krachten als wind en zwaartekracht en door de eigen tegenbewegingen en activiteiten van de drager ervan.