Kerkradio / kerktelefoon

Om de liturgievieringen vanuit de Elisakerk thuis te kunnen volgen via de kerkradio/kerktelefoon kunt u bij het parochiesecretariaat een ontvanger huren voor € 8,– per maand. De ontvanger voor onze parochie moet staan op 77.