Vieringen

De viering is wekelijks op zondagmorgen om 9.30 uur

Intenties

Een intentie voor een viering kunt u persoonlijk aanvragen via de telefoon 0546-545040

of door een bezoek aan het parochiecentrum, dagelijks geopend tussen 9 en 12 uur,

of door het sturen van een email naar administratie@elisapaz.nl – met vermelding van naam en de datum.

Een bijdrage die wordt gevraagd is €10,00  – voor de intenties op zon- en feestdagen en een jaargedachtenis.

De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 77 RABO 0102 1234 70 tnv Elisaparochie

met vermelding van de datum waarop de intentie is gevraagd.

Na een afscheidsviering/uitvaart  zijn er 6 intenties inbegrepen  op de zondagen die volgen.