Vieringen

De viering is wekelijks op zondagmorgen om 9.30 uur

Misintenties:

Misintenties voor de weekend vieringen dienen voor vrijdag opgegeven te worden.

De kosten voor een Misintentie bedragen €8,- en voor een jaargedachtenis €10,-

Karmelvieringen (locatie Dagkapel):

maandag tot en met vrijdag 8.00 uur morgengebed
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 19.00 uur eucharistieviering
woensdag 19.00 uur een woord en communieviering

Het is al langere tijd praktijk, maar opnieuw is door het bestuur besloten tijdens de vieringen de buitendeuren te sluiten vijf minuten na aanvang van een viering. Helaas is dit nodig omdat we anders de veiligheid van bezittingen van bezoekers niet kunnen garanderen. Toch blijft het advies: laat geen kostbaarheden achter in jaszakken als u deze in de garderobe achterlaat. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.

Er zijn ook dagelijks gebedsvieringen en eucharistievieringen door de Karmel.

In het klooster wat aan de Elisakerk is gebouwd wonen 5 broeders en 4 zusters. Samen vormen zij een gemeenschap van gebed en bezinning, waar ieder die dat wil zich bij aan kan sluiten.

U bent welkom tijdens de dagelijkse gebedsdiensten in de stiltekapel van de Elisakerk.

Iedere 2e zondag van de maand is er een eucharistieviering vanuit de Karmelliturgie.