Vormsel

Na de doop en de Eerste Heilige Communie is het ontvangen van het Heilig Vormsel de derde stap bij de inwijding of de initiatie in het katholieke geloof.

Bij deze derde stap is het eigenlijk aan het kind zelf, om de intentie uit te spreken dat hij of zij in de traditie van het geloof wil gaan staan. Als kind mag je dan zeggen: “ik vind het fijn dat mijn ouders mij hebben laten dopen, ik wil nu ook zelf zeggen, dat het geloof in Jezus belangrijk is voor mijn leven”. Bij het Heilig Vormsel hernieuwen de vormelingen de doopbeloften. Daarna ontvangen ze het Sacrament van Gods Geest als een “kracht” die hen bijstaat in hun toekomstige leven. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het vormsel toe.

 

Aanmelden voor het vormsel

Aanmelden van de jongens en meisjes kan bij voorkeur per e-mail:

administratie@elisapaz.nl

of telefonisch: 0546 54 50 40

met vermelding van de naam en de geboortedatum van uw zoon of dochter, uw emailadres en uw telefoonnummer.

De kinderen die naar de basisschool de Compaan gaan en in groep 8 zitten, ontvangen op school in de maand september een aanmeldingsformulier voor het vormsel.

 

Voorbereiding

Het ontvangen van het vormsel vraagt om voorbereiding van de kinderen.

Deze voorbereiding wordt aangeboden vanuit de Elisaparochie, buiten schooltijd, op wisselende middagen.

De voorbereiding start met een informatieavond voor de ouders/verzorgers (datum nog niet bekend)

Er wordt dan informatie gegeven over de inhoud van de voorbereiding en u ontvangt een overzicht van de verschillende bijeenkomsten, data en tijden.