Eerste Communie

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament dat kinderen kunnen ontvangen op hun gelovige weg door het leven. Het woord eucharistie betekent letterlijk “dankzegging’. Een belangrijk moment in de viering van de eucharistie is het ontvangen van de hostie, het heilig Brood. Tijdens het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden, dankte Jezus God voor het brood en de wijn, dat Hij onder zijn vrienden verdeelde. Jezus zei toen dat wij die maaltijd moesten blijven houden, als Hij er niet meer was. Nu vieren we nog altijd eucharistie en tijdens de consecratie zegt de priester: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. We geloven dat Jezus door de communie op een heel bijzondere manier bij ons is en ons kracht geeft.
De eerste keer ontvangen van de communie wordt feestelijk gevierd in de parochie in de eerste communieviering

 

 Eerste heilige communie

Aanmelden van de jongens en meisjes kan bij voorkeur per e-mail:

secretariaat@elisapaz.nl

of telefonisch: 0546 – 545040

met vermelding van de naam en de geboortedatum van uw zoon of dochter, uw emailadres en uw telefoonnummer. Aanmelden  is mogelijk voor kinderen vanaf groep vier van de basisschool.

De kinderen die naar de basisschool de Compaan gaan en in groep 4 zitten, ontvangen op school in de maand september een aanmeldingsformulier voor de eerste heilige communie.

Voorbereiding

Het ontvangen van de Eerste Heilige Communie vraagt om voorbereiding van de kinderen.

Deze voorbereiding wordt aangeboden vanuit de Elisaparochie, buiten schooltijd, op wisselende middagen. We werken met een project en vragen de nodige betrokkenheid van de ouders/verzorgers.

De voorbereiding start met een informatieavond voor de ouders/verzorgers.

Er wordt  informatie gegeven over de inhoud van de voorbereiding en u ontvangt een overzicht van de verschillende bijeenkomsten, data en tijden.