Doop

De geboorte van een kind is iets wonderlijks, een groot geheim, iets wonderlijks, wat boven onze macht uitgaat. Er zijn nauwelijks woorden voor. De geboorte van een kind kan als een geschenk van het leven worden ervaren, een ontstaan uit een bron die verder reikt dan het eigen bestaan.

Bij het dopen van een kind willen ouders van vreugde en dankbaarheid getuigen.

Dopen betekent onderdompelen, de dopeling wordt overgoten met water. Door de doop wordt de dopeling opgenomen in de kerk.

Meestal gebeurt het dopen als baby, maar het kan ook nog op latere leeftijd.

 

Aanmelden

Aanmelding voor het doopsel kan telefonisch, via het parochiesecretariaat: tel: 0546-545040 of per e-mail: secretariaat@elisapaz.nl onder vermelding van de naam en de geboortedatum van de dopeling en uw telefoonnummer.

 

Voorbereiding

Aan de doop gaat een voorbereiding vooraf

Als de aanmelding is ontvangen, wordt contact met u opgenomen door leden van de doopwerkgroep om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.

In een doopviering kunnen er meerdere dopelingen zijn. Een gezamenlijke voorbereiding voor de ouders/verzorgers van de dopelingen, is altijd op de laatste maandag van de maand om 20.00 uur. In het parochiecentrum komen dan de ouders/verzorgers van de dopelingen bij elkaar, maken kennis met elkaar en praten over de betekenis en de rituelen van de doop. Er is ruimte voor vragen en voor het zoeken naar mogelijkheden die aansluiten bij een ieders wensen.