Doneren

Steun ons financieel

Veel mensen dragen bij aan de kosten van de Elisa via de wekelijkse collecte en/of door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Jaarlijks wordt hiervoor in maand mei de actie Kerkbalans gehouden.

Met deze giften kunnen wij de kosten betalen die wij als geloofsgemeenschap moeten maken. Helaas zijn deze bijdragen niet voldoende om de begroting dekkend te krijgen. Extra bijdragen zijn dan ook zeer welkom.

Je kunt de Elisa helpen met:

 • Een extra donatie.
  Het wordt zeer op prijs gesteld als u, uw en onze parochie, wilt steunen.
  Scan de QR-code met de Camera App op uw telefoon en maak uw bijdrage over op rekening: NL 62 RABO 0381 3639 45 t.n.v.: Elisaparochie Almelo. De QR-code is geldig tot 5 maart 2025.
 • Een belastingvriendelijke periodieke schenking.
  Sinds 2014 is het mogelijk om eenvoudiger fiscaalvriendelijk te schenken. Als je voor minimaal  5 jaar periodiek (jaarlijks, per kwartaal of maandelijks) bijdraagt in de kosten van de Elisa, mag je je gift aftrekken van je inkomstenbelasting. Voor dit belastingvriendelijk schenken is geen notariĆ«le akte nodig . Wil je voor tenminste vijf jaar een belastingvriendelijk gift doen? Neem dan contact op met onze penningmeester Jan Smit voor het samen invullen van het modelcontract periodieke giften.
 • Het opnemen van de Elisa in je testament
  Je kunt op verschillende manieren aan de Elisa nalaten. Bijvoorbeeld door de Elisa als (mede)erfgenaam te benoemen of een legaat aan de Elisa in je testament op te nemen. Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald goed. Het opmaken of aanpassen van een testament moet door een notaris worden gedaan. De Elisa is een ANBI en hoeft geen erfbelasting af te dragen. Wat je aan de Elisa nalaat komt volledig ten goede van de Elisa en daarvan gaat niets naar de fiscus.

 

Bankrekeningnummers voor:

Kerkbijdrage NL 62 RABO 0381 3639 45
Elisaparochie NL 77 RABO 0102 1234 70
Caritas PCI-Elisa NL 34 RABO 3013 1145 17