Preekarchief

Overweging 29ste zondag door het jaar (a) 2017

Elisaparochie Almelo We hoorden zojuist overbekende woorden: “geef aan God wat God toekomt en aan de keizer wat de keizer toekomt”. Die uitspraak is altijd uitgelegd als een heel slim antwoord van Jezus op een strikvraag. En zo staat het

Parochieweekend zat.30 sept. en zond.1 okt. 2017

Aan de Nijmeegse Universiteit heb je het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) In dat centrum wordt alles wat met het Nederlands katholicisme te maken heeft opgeslagen,bewaard en geordend. De toenmalige directeur Jan Roes heeft in 1994 een rede uitgesproken met de

25ste zondag door het jaar (a) 2017

Beste Mensen In de zomerperiode heb ik tijd gevonden om zowel hier op het kantoor alsook thuis de spullen weer eens te ordenen. Thuis kwam ik zo het boekje tegen van Thijs Wöltgens “De Nee-zeggers” en met als ondertitel “de

Pinksteren 2017

In de evangelielezing horen we hoe de leerlingen bij elkaar zitten achter gesloten deuren. Ze zijn bang. Bang dat ook zij schuldig worden bevonden en ook veroordeeld zullen worden door dezelfde politieke en religieuze leiders. Ze zitten bij elkaar .