Auteur:

Opvolging pastor Ton van der Gulik

Opvolging pastor Ton van der Gulik

Vorig jaar mei is een einde gekomen aan een lange periode waarin de parochies in Almelo- Zuid toevertrouwd zijn geweest aan de Karmel. Sinds 1963 zijn Karmelieten in Almelo actief geweest in de parochiële zielzorg. Pastor Eef van Vilsteren ontving

Januari – Februari 2021 Videoboodschap

Januari – Februari 2021 Videoboodschap

Na de afkondiging van de algehele lockdown in Nederland heeft de Elisaparochie besloten dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Gezien de oplopende corona cijfers, ook in Almelo, willen wij onze solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico

Kerstmis 2020 videoboodschap

Kerstmis 2020 videoboodschap

Na de afkondiging van de algehele lockdown in Nederland en de berichtgeving van de Nederlandse bisschoppen om vieringen op kerstavond te laten vervallen, heeft de Elisaparochie besloten dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Gezien de oplopende corona cijfers, ook

Video-interview Eef met AAVISIE

Video-interview Eef met AAVISIE

Vrijdag 15 mei 2020 was de laatste werkdag van Eef in de Elisaparochie. Hij is die dag geïnterviewd door Jenny van Dorsten en Marinus Blaak van AAVISIE. Zij hebben hier verschillende filmpjes van gemaakt , deze vindt u via onderstaande

Naar de wereld van morgen

Naar de wereld van morgen

Overweging bij het afscheid van pastor Eef van Vilsteren Zou jij de overweging willen schrijven, was de vraag, maar laat het wel gaan over de zaak, niet over de persoon. Maar over wat voor zaak zal het gaan als men

Blijf in contact met Elisa

Blijf in contact met Elisa

Zeker omdat het op dit moment wat moeilijker is om elkaar te ontmoeten willen wij graag de mogelijkheid hebben om u in ieder geval per e-mail op de hoogte te houden. Wilt u onderstaand formulier invullen?

Signaal van hoop, troost en bemoediging

Signaal van hoop, troost en bemoediging

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2 Facebook.com/krokatholiek en de website

Klokken van troost en hoop

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week

Elisaparochie houdt zich aan beleid bisdom

Elisaparochie houdt zich aan beleid bisdom

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij