Auteur:

Titus, Held of heilige? – Zaterdag 18 juni 16.00 uur

Titus, Held of heilige? – Zaterdag 18 juni 16.00 uur

De poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat maakt theatervoorstellingen met (levensgrote) poppen Zo ook over Titus Brandsma, Peter zegt hierover: “Als filosoof en kenner van de mystiek peilde Titus de diepten van het menselijk hart. Daarnaast bleef hij oog hebben voor de mensen

24 juni; samenkomst Karmel Twente

24 juni; samenkomst Karmel Twente

Graag nodigen wij je uit voor de: Samenkomst van Karmel Twente op vrijdagavond 24 juni 2022. Wij ontmoeten elkaar door samen te vieren, te eten en ons in een actueel thema te verdiepen. Thema: onze spiritualiteit: maatschappelijk betrokken? De samenkomst

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Beste parochianen, We hebben geen gemakkelijke jaren gehad, zowel in maatschappelijk opzicht alsook in het kerkelijk leven. De coronacrisis heeft de financiële situatie voor de kerken aanmerkelijk verslechterd, door de verplichte beperkingen van het aantal kerkgangers en zelfs het wegvallen

Opvolging pastor Ton van der Gulik

Opvolging pastor Ton van der Gulik

Vorig jaar mei is een einde gekomen aan een lange periode waarin de parochies in Almelo- Zuid toevertrouwd zijn geweest aan de Karmel. Sinds 1963 zijn Karmelieten in Almelo actief geweest in de parochiële zielzorg. Pastor Eef van Vilsteren ontving

Januari – Februari 2021 Videoboodschap

Januari – Februari 2021 Videoboodschap

Na de afkondiging van de algehele lockdown in Nederland heeft de Elisaparochie besloten dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Gezien de oplopende corona cijfers, ook in Almelo, willen wij onze solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico

Kerstmis 2020 videoboodschap

Kerstmis 2020 videoboodschap

Na de afkondiging van de algehele lockdown in Nederland en de berichtgeving van de Nederlandse bisschoppen om vieringen op kerstavond te laten vervallen, heeft de Elisaparochie besloten dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Gezien de oplopende corona cijfers, ook

Video-interview Eef met AAVISIE

Video-interview Eef met AAVISIE

Vrijdag 15 mei 2020 was de laatste werkdag van Eef in de Elisaparochie. Hij is die dag geïnterviewd door Jenny van Dorsten en Marinus Blaak van AAVISIE. Zij hebben hier verschillende filmpjes van gemaakt , deze vindt u via onderstaande

Naar de wereld van morgen

Naar de wereld van morgen

Overweging bij het afscheid van pastor Eef van Vilsteren Zou jij de overweging willen schrijven, was de vraag, maar laat het wel gaan over de zaak, niet over de persoon. Maar over wat voor zaak zal het gaan als men

Signaal van hoop, troost en bemoediging

Signaal van hoop, troost en bemoediging

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2 Facebook.com/krokatholiek en de website