Fusie

26 april 2024

Beste parochianen,

Op 25 november 2023 hebben we in de Elisakerk een bijeenkomst georganiseerd om van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochie. Wij willen u graag meenemen in het vervolgtraject.

De besturen van de Elisaparochie en de Sint Jorisparochie zijn de afgelopen maanden een aantal keren bij elkaar geweest om verdere samenwerking en een toekomstig samengaan van beide parochies te onderzoeken. Beide parochies, maar met name de Elisaparochie, hebben moeite om bestuursleden te krijgen, terwijl de financi├źn en het aantal vrijwilligers redelijk op peil blijven. Wel zien we dat het vrijwilligerskader er niet jonger op wordt. We zijn als besturen overeengekomen dat een fusie tussen de Elisaparochie en de Jorisparochie de beste optie is om het voortbestaan van de verschillende locaties te kunnen waarborgen. Door een fusie gaan de besturen samenwerken en zijn de meeste bestuursfuncties weer vervuld. Een aantal werkgroepen waaronder de Eerste Heilige Communie- en de Vormselgroep werken inmiddels al samen voor beide parochies.

Op 18 april hebben we namens het aartsbisdom Vicaris Cornelissen en de heer Zuijdwijk op bezoek gehad om te kijken hoe we samenwerking en fusie verder in gang kunnen zetten.  We hebben hier goede richtlijnen voor gekregen. Wel moet er vooral op administratief niveau het nodige werk verzet worden. De komende maanden zullen beide besturen hieraan werken en zullen er nog verdere gesprekken plaatsvinden tussen de beide besturen.                              

De fusiedatum zal, zoals het er nu naar uitziet, 01-01-2025 zijn.

Voor u als kerkganger zal er niet veel veranderen.

De bedoeling is de verschillende kerklocaties te behouden zoals dat nu het geval is. 
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de bestuursleden van de parochies.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Elisaparochie en Sint Jorisparochie

Fusie