Toekomst van de Elisa

Toekomst van de Elisa

Op 25 november vorig jaar zijn we als parochianen en bestuur van de Elisaparochie bij elkaar geweest om van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochie. Om verschillende redenen ziet het bestuur aanleiding tot verdere samenwerking van de Elisa met de Jorisparochie in Almelo. Het wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden die een aantal taken in de parochie op zich willen nemen, terwijl het huidige vrijwilligerskader langzamerhand op leeftijd raakt.

Na een korte inleiding over het recente verleden van de parochie, waaronder het vertrek van de Karmel en de overgang naar een ‘gewone bisdomparochie’ en een gedeelde pastoor met de Jorisparochie, werd ook de huidige situatie van de parochie bekeken. In een goede, open sfeer werd in groepen van acht tot tien mensen ingegaan op, wat gezien wordt als sterke punten van de Elisaparochie, die zeker bewaard moeten blijven, maar ook op de kwetsbare kant van de parochie, en de locatie. Ook werd stilgestaan bij de vraag wat een ieder zelf aan mogelijkheden ziet en wat het zou betekenen als er in Almelo nog maar één parochie zou zijn, of als Almelo op zou gaan in een groter parochieverband.

Voor de aanwezigen is het heel belangrijk dat de Elisa als locatie voor vieren en elkaar ontmoeten bewaard blijft. Het thuis-gevoel, de gelijkwaardigheid, gemoedelijkheid en sfeer werden genoemd als heel sterke punten van de parochie. Dat mag niet verloren gaan!

Op bestuurlijk niveau verder samenwerken kan zeker winst betekenen, omdat er dan minder werk als bestuur hoeft te worden verzet, maar dat betekent ook dat we een stevige groep mensen moeten hebben die de eigenheid en mogelijkheden van de locatie behartigt, zeker nu pastoraal werkster Anita Oosterik met pensioen gaat.

Het gebouw zelf van de Elisa wordt erg gewaardeerd. Modern, ruim, van alle gemakken voorzien zoals keuken en toiletten en parkeermogelijkheden dicht bij de ingang.

Geopperd werd dat we niet te lang moeten wachten met verdere samenwerking met andere parochies, omdat we nu nog de kracht en de mensen hebben.

Het was een bijzondere ontmoeting met zoveel mensen die de Elisa een warm hart toedragen. Met alles wat gezegd is zal het bestuur verdere gesprekken aangaan met de Jorisparochie.

 

Toekomst van de Elisa