Doneer aan Adventsactie “Alle kinderen mogen kind zijn”

Alle kinderen mogen kind zijn
Doneer aan Adventsactie

Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider.

Een onvoorstelbaar aantal!
In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden.

Dit jaar vragen we tijdens Adventsactie uw aandacht voor deze kwetsbare groep.
Doneer aan Adventsactie:
op rekeningnummer  NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag
of doneer uw gift in de kist die in de hal van de Elisakerk staat gedurende de adventsperiode. Meer informatie te lezen op de website: www.adventsactie.nl.
Ook liggen er informatiefolders in de hal van de kerk die kunnen worden meegenomen.

 

Doneer aan Adventsactie “Alle kinderen mogen kind zijn”