Titus, Held of heilige? – Zaterdag 18 juni 16.00 uur

De poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat maakt theatervoorstellingen met (levensgrote) poppen
Zo ook over Titus Brandsma, Peter zegt hierover: “Als filosoof en kenner van de mystiek peilde Titus de diepten van het menselijk hart. Daarnaast bleef hij oog hebben voor de mensen om zich heen en deed hij veel journalistiek werk. Toen ons land werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. Wat bezielde Titus Brandsma? Was hij een heilige? Was hij een verzetsheld? Of beide?

Van harte welkom!
Zaterdag 18 juni 16.00 uur
Elisakerk Almelo, Rembrandtlaan 23

Er zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of
secretariaat@elisapaz.nl

Meer informatie:

Op zondag 15 mei is Titus Brandsma door Paus Franciscus heilig verklaard. Dit heeft plaatsgevonden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome in aanwezigheid van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten: pater Míceál O’Neill en de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten: pater Huub Welzen.

Titus werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Bransma, in Oegeklooster, een gehucht nabij Bolsward, in Friesland. Titus koos hij later als kloosternaam. Op 17- jarige leeftijd koos Titus voor intreding in de Karmel orde. In 1902 kwam hij naar Zenderen om theologie te studeren. In 1923 werd hij benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In de jaren 30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend nationaal socialisme.

Titus is in 1942 om het leven gekomen in concentratiekamp Dachau. Hij was een veelzijdig mens, die zich duidelijk uitgesproken heeft tegen het nazisme en de Jodenvervolging. Hierdoor werd hij een inspiratiebron voor velen, een voorvechter voor vrede, waarbij hij de menselijke waarde van iedereen onder de aandacht bracht. Gezien de sterke verbintenis van Titus met de Karmel in Zenderen, en de hisorie tussen de Karmel, de Elisaparochie is het idee ontstaan om deze theatervoorstelling, “Titus, Held of heilige” van Peter Vermaat naar Almelo te halen.

Titus, Held of heilige? – Zaterdag 18 juni 16.00 uur