Actie Kerkbalans

Beste parochianen,

We hebben geen gemakkelijke jaren gehad, zowel in maatschappelijk opzicht alsook in het
kerkelijk leven. De coronacrisis heeft de financiële situatie voor de kerken aanmerkelijk verslechterd, door de verplichte beperkingen van het aantal kerkgangers en zelfs het wegvallen van vieringen door de coronamaatregelen.
Ook in onze Elisaparochie liepen daardoor de inkomsten terug. Bijna 8 van de 10 Nederlandse parochies staan in het rood. De RK- kerk in Nederland is het grootste kerkgenootschap met 3,7 miljoen leden. Helaas ondersteunt slechts 30% de eigen parochie met een jaarlijks bijdrage middels de actie Kerkbalans, terwijl toch veel mensen van tijd tot tijd een beroep doen op de kerk op cruciale momenten in het leven bij doop, eerste communie, ziekenzalving en uitvaart en op hoogtijddagen in het kerkelijk jaar, alsook bij pastorale zorg, catechese en verdieping.

Niet alleen het verminderde kerkbezoek en de vergrijzing van de vrijwilligers in de werkgroepen en koren maar óók de financiële tekorten zijn de oorzaak van de sluiting van veel parochiekerken in de afgelopen jaren. Een proces dat door de coronacrisis nog is versneld. Velen zijn hier begrijpelijkerwijs verdrietig over. Ook mensen die weinig in de kerk komen en geen of nauwelijks een financiële bijdrage leveren zijn teleurgesteld als de kerk uit hun wijk of dorp dicht gaat en laten soms een stevig protest horen. Het is niet helemaal onterecht als de vaste kern van betrokken parochianen dan soms als antwoord geeft: “Was wat vaker gekomen en had de parochie maar financieel ondersteund, dan was dit niet gebeurd!”

Onze Elisaparochie heeft de beschikking over een mooi kerkgebouw maar de toekomst van onze kerk is niet gegarandeerd als we er financieel niet beter voor komen te staan. We hopen dan ook dat meer mensen mee gaan doen met de actie Kerkbalans en dat mogelijk de bijdrage wat verhoogd wordt. Het richtbedrag mikt op minimaal € 120,- op jaarbasis, dat is een tientje per maand. Uiteraard is er alle begrip voor dat niet iedereen dit kan opbrengen, echter voor veel parochianen is dit geen bedrag waarmee men overvraagd wordt.
Met één avondje uit eten in een restaurant met drie personen, geef je al gauw wat meer uit. We hopen van harte dat het open blijven van onze Elisakerk, dat toch óók waard is.

In de derde week van juni ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We eindigen graag met de landelijke oproep van de actie Kerkbalans: Gister, vandaag… en morgen.
Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben,
en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur

Actie Kerkbalans