24 juni; samenkomst Karmel Twente

Graag nodigen wij je uit voor de:
Samenkomst van Karmel Twente op vrijdagavond 24 juni 2022.
Wij ontmoeten elkaar door samen te vieren, te eten en ons in een actueel thema te verdiepen.

Thema: onze spiritualiteit: maatschappelijk betrokken?

De samenkomst wordt gehouden in de Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo en begint om 17.30 uur met een Karmelviering, daarna gevolgd door een broodmaaltijd. Voor het inhoudelijke gedeelte ruimen we 90 minuten in, zodat de avond om 20:30 uur wordt afgerond.

Aanmelding is noodzakelijk.
Opgave via email: samenkomstkarmeltwente@gmail.com

Een jaarlijkse bijdrage is welkom op rekeningnummer:
NL95 RBRB 88 35 31 61 t.n.v. Stichting Karmel Twente o.v.v.
Samenkomst Karmel Twente of een bijdrage van € 7,50 per bijeenkomst.

Voor meer informatie: bezoek onze website www.karmeltwente.nl

De taakgroep: Els Bos, Margreet Meijer en Herre Roorda

24 juni; samenkomst Karmel Twente