Nabijheid door verbondenheid.

Nabijheid door verbondenheid.

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H. Gerardus een bedevaart gehouden.
Pelgrims zochten troost, bemoediging in en voor het leven van alle dag. Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het geraakt zijn door vreugde en verdriet.

Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaatsvinden. In de 109de bedevaart willen wij hier aan aandacht geven in het thema: nabijheid door verbondenheid. Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. hebben zijn mensen ziek geworden, overleden aan het coronavirus.
Zijn mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare mensen.

Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig.
In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over nabijheid in die momenten van het leven waarin we gebrokenheid en kwetsbaarheid ervaren.
Ik zal er zijn zo zegt Hij. Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan om nabijheid, verbondenheid in het leven van mensen te brengen.
Het was voor hem geen gemakkelijke weg. Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel eens ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen.
Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn. Vertrouwen blijven houden in ons gebed om op voorspraak van de H, Gerardus de weg te gaan in geloof, hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven heeft. Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris.

Nabijheid door verbondenheid.