Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Misschien heeft u de brief met betrekking tot het verzoek om  bij te dragen aan de Actie Kerkbalans al ontvangen. Velen van u hebben hun jaarlijkse bijdrage ook al geleverd, waarvoor dank.
Op anderen doet het bestuur een beroep: Help ons de mensen te helpen die een beroep doen op onze hulpbereidheid en hulpvaardigheid, onze parochianen en de mensen voor wie we er als parochie willen zijn.
Hieronder ziet u een overzicht van de baten en lasten over 2020.

U ziet ook dat het resultaat opnieuw negatief is. We teren helaas in op de positieve resultaten uit het verleden.

 

Kerkbalansbijdragen parochianen 59.341  
Collecten eigen kerk 6.486  
Stipendia 1.240  
Huwelijken 0  
Uitvaarten 4.176  
Opbrengsten offerblokken en kaarsen 863  
Ontvangen incidentele giften 1.705  
Ontvangen collecten voor derden 598  
medailles 0  
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 9.037  
Incidentele baten 6.353  
Totaal inkomsten   89.799
     
Kosten onroerend goed en inventaris 21.918  
Loonkosten 69.406  
Kosten erediensten 4.708  
Kosten pastoraal 5.465  
Verplichte en vrijwillige bijdragen 9.811  
Beheerskosten 9.587  
Bankosten/debetrente 931  
Totaal uitgaven   121.826
Negatief resultaat 2020         -32.027

 

Mocht u een bijdrage willen leveren, dan kan uw kerkbijdrage  worden overgemaakt op
Bankrekeningnummer : NL 62 RABO 038 13 63 945 t.n.v. Elisa Parochie

U kunt dit ook doen door de QR code te scannen.

Voor uw steun zeggen wij u hartelijk dank!

 

 

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen.