Parochiële Caritas Instelling (PCI) Elisa Parochie

Zoals velen van u waarschijnlijk wel weten bestaat er sinds 2012 in de Elisa Parochie een Parochiële Caritas Instelling. De huidige bestuursleden zijn aan het eind van hun termijn. Daarom zoeken wij enthousiaste leden die deze functie over kunnen nemen.

 Wie zoeken wij?

Wij zoeken voor PCI Elisa een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wat doet de Caritas?

De Caritas is een Rooms-Katholieke onafhankelijke instelling die nauw samenwerkt met de plaatselijke parochie, in dit geval dus de Elisa parochie. Zij bieden hulp bij acute financiële noodsituaties, helpen bij de eerste levensbehoeften en ondersteunen verschillende projecten. Ook werken zij in sommige gevallen samen met andere Caritas- of Diaconale instellingen.

De Caritas vergadert ongeveer eens per 3 maanden, maar vaker als dit nodig is. Bij acute hulpvragen is er uiteraard tussentijds overleg.
Wilt u mensen helpen die financiële of andere hulp nodig hebben of kunt u goed een luisterend oor bieden, dan zoeken wij U!
U kunt contact opnemen met André Rupert ( voor aanmelding of meer informatie)
per mail: abmrupert@caiway.nl of telefoon: 06 38 94 12 84

Parochiële Caritas Instelling (PCI) Elisa Parochie