Opgave voor het Heilig Vormsel

In de parochie willen wij ook weer van start gaan met de voorbereiding op het Heilig Vormsel, voor de jongens en meisjes die in groep 8 zitten.
Ook kunnen de jongens en de meisjes die in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten, zich aanmelden.
Van harte welkom om toch mee te doen aan de voorbereiding, als je meer wilt weten over het Vormsel, en nog geen keuze hebt kunnen maken.

Aanmelding van jullie zoon of dochter per mail aan anitaoosterik@elisapaz.nl ( vóór 24 september).
Bij opgave de naam van jullie zoon of dochter vermelden en ook  de school waarop hij/zij zit en in welke groep/klas.  Vragen over de voorbereiding, over het vormsel, kunnen per mail worden gesteld.

Op dit moment is nog geen datum bekend van de vormselviering. Na aanmelding volgt een bevestiging en een uitnodiging voor een informatieavond.

 

Opgave voor het Heilig Vormsel