Toespraak van de Prior Provinciaal van de Karmelieten Huub Welzen

Hier vindt u een video van de toespraak die Prior Provincaal van de Karmeliten Huub Welzen heeft gehouden op zondag 16 mei bij gelegenheid van het vertrek van de Karmelieten uit het parochiepastoraat van Almelo.

Toespraak van de Prior Provinciaal van de Karmelieten Huub Welzen