Opvolging pastor Ton van der Gulik

Vorig jaar mei is een einde gekomen aan een lange periode waarin de parochies in Almelo-
Zuid toevertrouwd zijn geweest aan de Karmel. Sinds 1963 zijn Karmelieten in Almelo actief
geweest in de parochiële zielzorg.

Pastor Eef van Vilsteren ontving 21 mei 2020 eervol leeftijdsontslag als pastoor van de Elisa-
parochie. Per dezelfde datum werd pastor Ton van der Gulik, Karmeliet, voor een jaar
benoemd als pastoor van de Elisaparochie. Ook aan zijn benoeming in Almelo zal binnenkort
een einde komen; hij blijft pastoor in Zenderen en blijft ook zijn taken binnen de orde van de
Karmelieten vervullen.

Vanaf 21 mei zal Vicaris Woolderink, naast zijn benoeming in de Jorisparochie in Almelo, ook
benoemd worden als pastoor van de Elisaparochie.

De Elisaparochie blijft zelfstandig, met mevrouw Anita Oosterik – Brunink als pastoraal
werkster en de heer André Rupert als diaconaal assistent.

Het afscheid van Pastor Van der Gulik is op zondag 16 mei in de eucharistieviering om 9.30
uur. Op zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag, zal in een eucharistieviering in de Elisakerk
om 19.00 uur regio-vicaris Ronald Cornelissen Alphons Woolderink installeren als pastoor.

Nu duidelijk is dat de Elisaparochie zelfstandig verder kan, zal het bestuur zich blijven
inzetten om het diaconaal profiel van onze Elisaparochie te waarborgen. De Elisaparochie
hoopt, ook in dit opzicht, op een prettige samenwerking met de Jorisparochie.

Pastor Ton van der Gulik O.Carm.

Opvolging pastor Ton van der Gulik