Steun de Elisakerk

Nu de Elisakerk in verband met het coronavirus veel minder open is dan
anders, en er slechts maximaal dertig mensen zijn toegestaan, mist de
Elisaparochie inkomsten. Wij, het pastoraal team en het parochiebestuur,
zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, in deze crisistijd wilt
steunen.
U kunt dit doen door de QR code te scannen of door een bedrag over te maken

 

op rekening:
NL 49 RABO 0102 1005 00 t.n.v. de Elisaparochie
Almelo

Steun de Elisakerk