Januari – Februari 2021 Videoboodschap

Na de afkondiging van de algehele lockdown in Nederland heeft de Elisaparochie besloten dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Gezien de oplopende corona cijfers, ook in Almelo, willen wij onze solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten.

Daarom is besloten dat de Elisakerk voor onbepaalde tijd gesloten zal zijn.

Omdat u niet naar de Elisakerk kunt komen, hebben wij een kort filmpje opgenomen, dit keer zijn er twee onderwerpen; de heilig verklaring van Titus Brandsma en het verder ontwikkelen van de diaconie binnen de Elisa parochie.

Wij hopen op deze manier een beetje naar u toe te kunnen komen en u op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen.

Parochiebestuur en pastoraal team

Januari – Februari 2021 Videoboodschap