Jan Tibben

Op zaterdag 11 juli 2020 is broeder Jan Tibben onverwachts overleden, op bijna 86 jarige leeftijd.
Velen kennen broeder Jan. In 1967 werd hij  portier van het nieuw gebouwde klooster in Almelo, waar hij ging wonen met medebroeders. Hij groeide uit tot de bekende, gewaardeerde en geliefde ‘broeder Jan’.
Bij de Willibrord kerk en klooster was ook een parochiehuis. Vanuit zijn ervaring in Dordrecht met jeugdwerk begon hij met de jongeren uit de wijk aan een soos, die weldra de naam kreeg van Sova Broja: Soos van broeder Jan.
Jan legde makkelijk contact met de jongeren. De soos werd een echte ontmoetingsplek voor de jeugd. De ruimte werd weldra te klein en Jan ging op zoek naar andere mogelijkheden. Hij vroeg en kreeg van het toenmalige provinciebestuur de vijf houten noodlokalen van het gymnasium ‘Sancti Alberti’ te Zenderen. In het najaar van 1971 stonden de lokalen in Almelo en kreeg het geheel de naam ‘Veurbrook’. Voor de inrichting en later ook voor het onderhoud wist Jan van alle kanten financiën bijeen te brengen, maar ook voor Sinterklaascadeautjes voor de kinderen uit de wijk.

Onder zijn inspiratie en mede onder zijn leiding groeide het Veurbrook uit tot een volwaardig wijkcentrum waarin alle wijkbewoners van peuters tot ouderen konden samenkomen. Hij werd voorzitter of lid van allerlei welzijnscommissies. Hij was o.a. voorzitter van de commissie alleenstaande jongeren en lid van de commissie Zuid-Molukkers. Jan was voor kleine mensen bereikbaar omdat hij hart had voor rechtelozen.
In Jan vonden de wijkbewoners een voorspreker en een belangenbehartiger. Voor een groot aantal personen heeft Jan veel voor elkaar gekregen. Zelfs nieuwbouw voor een wijkcentrum. Het wijkcentrum kreeg een stenen gebouw waarvoor broeder Jan de eerste steen mocht leggen. Op 17 september 1985 mocht hij het nieuwe wijkcentrum feestelijk openen. Toen Jan wegens verhuizing in 1988 naar Hengelo afscheid nam van de wijk werd hij erelid van het jeugd- en wijkcentrum Veurbrook.

Op woensdag 15 juli om 11.00 uur  wordt tijdens een gebedsviering afscheid van Jan genomen in de parochiekerk van Zenderen, waarna hij te rusten wordt gelegd op het kloosterkerkhof.

De dienst is ook te volgen via de website:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie

Jan Tibben