Bericht vanuit het bestuur

De afgelopen periode is uiteraard ook binnen de Elisa parochie heel anders verlopen dan verwacht. De dagelijkse gang van zaken kwam op veel fronten stil te liggen. Dit terwijl juist een aantal bijzondere gebeurtenissen gepland stonden.
Medio maart was het parochieblad voor de maand april klaar. De uitnodigingen voor de afscheidsviering van pastor Eef van Vilsteren waren gedrukt. Toen kwam de oproep vanuit de regering: “blijft zo veel mogelijk binnen”. Uiteraard zijn wij zuinig op onze vrijwillige bezorgers en konden wij niets anders doen dan gehoor geven aan deze oproep. Daardoor heeft u in de afgelopen maanden geen parochieblad ontvangen en is ook de actie Kerkbalans tot na de zomer uitgesteld.

Verder kon de feestelijke bijeenkomst rond het afscheid van Eef niet door gaan. Het is fijn dat het met behulp van velen wel is gelukt om “binnen de mogelijkheden” dit afscheid toch te kunnen markeren; er zijn teksten geschreven en interviews gedaan die u in de bus heeft gekregen en ook terug kunt vinden op onze website; www.elisapaz.nl . Uiteraard is het de bedoeling dat een persoonlijk en meer feestelijk afscheid opnieuw ingepland wordt.
Als opvolger van Eef is Ton van der Gulik inmiddels officieel benoemd tot pastoor van de Elisaparochie. Samen met Anita Oosterik vormt hij nu het pastoraal team. Ook de installatieviering van Ton zal opnieuw ingepland moeten worden.
Behalve het vertrek van Eef en de komst van Ton, zijn er nog een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. De benoeming van vice-voorzitter Ben Hendriks is na 12 jaar verlopen. Bovendien heeft Toine Streppel onlangs besloten zijn rol in het bestuur te beëindigen. Zowel Ben als Toine hebben jarenlang veel waardevolle bijdragen geleverd, waarvoor onze hartelijke dank!
Recent is Joke Brinkhof als nieuw bestuurslid gestart. Wij zijn erg blij met haar komst en zij stelt zich in dit parochieblad aan u voor. Aan verdere versterking van het bestuur wordt nog gewerkt.
Nu de samenleving langzaam aan op gang komt, zullen er binnenkort ook weer weekendvieringen zijn. Omdat er keuzes gemaakt moeten worden, zowel financieel als praktisch, is besloten dat de vieringen op zaterdag zullen komen te vervallen. Daarmee komt er dus één weekendviering; op de zondagochtend.

Vanuit het bisdom zijn verschillende protocollen opgesteld om vieringen “Corona veilig” te laten verlopen. Deze bieden de nodige houvast. In aanvulling daarop hebben wij ervoor gekozen om een werkgroep samen te stellen, die gedurende de maand juni de nodige voorbereidingen zal treffen, specifiek voor het samenkomen in de Elisakerk. Mede door de losse stoelen die wij hebben, kunnen wij zo een veilige omgeving creëren en zullen de vieringen weer beginnen op zondag 19 juli.

Zo ziet u, dat binnen de Elisa parochie in een periode waarin veel stil ligt, ook heel veel is gebeurd. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dit parochieblad is daar een goed medium voor, maar wij hopen dat u voor actuele informatie ook op de website www.elisapaz.nl kijkt. Op deze site, vindt u een formulier “Blijf in contact met Elisa”, waar u uw e-mail adres kunt invullen. Als u dat doet, krijgt u een berichtje per e-mail zodra er nieuwsberichten zijn geplaatst op de site, bijvoorbeeld rond het aanmelden voor het bijwonen van de vieringen.

Namens het bestuur,

Moniek Oortwijn

Bericht vanuit het bestuur