Eerste Paasdag.

Beste Parochianen,

De coronavirus heeft ons land al enkele weken volledig in de greep.
Paus Franciscus riep ons vorige week op tijdens zijn speciale Urbi et Orbi vanaf een indrukwekkend leeg en donker Sint Pietersplein, vertrouwen te blijven houden en hoop te blijven wekken: “De Heer daagt ons uit om, te midden van deze storm, solidariteit en hoop te wekken en de mensen te activeren die in staat zijn om stevigheid, steun en betekenis te geven aan deze uren waarin alles schipbreuk lijkt te hebben geleden”.

Van mensen rondom om me heen maar ook zelf ervaar ik dat ik moet stilstaan bij de dagindeling. De moderne flexibele mens een begrip uit de sociologie heeft het idee dat hij alles moet kunnen en willen. Als er ineens veel restricties zijn, en dagelijkse gewoontes wegvallen, schieten mensen in paniek. Nieuwe scharnierpunten kunnen die paniek wegnemen. Op een vaste tijd te gaan wandelen, te eten, kinderen bellen, de krant te lezen. Kortom om opnieuw een dagindeling te maken

Het is pijnlijk dat we in de Goede week niet bij elkaar kunnen komen Persoonlijk vind ik dan de vieringen vaak indrukwekkend. Door velen is er veel zorg aan besteed. We kunnen nu mee bidden bij de vieringen van de KRO?NCRV. Laten we naar elkaar omzien. Mensen kunnen niet allen ziek worden, maar ook in grote financiële nood komen doordat hun werk wegvalt. Het is voor sommigen niet gemakkelijk zo lang samen in een huis te wonen. Je leest over huiselijk geweld. Laten we naar elkaar omzien.
Ik wens u allen , ook namens Anita en de bestuursleden een Zalig Pasen toe.

Nu volgt een preek die Jan Brouns een paar jaar geleden op eerste Paasdag heeft gehouden.

Eerste Paasdag.