Actuele informatie Elisaparochie.

Almelo, Maart 2020

Beste Parochianen,
Velen van U zullen de historische toespraak van de minister-president gehoord hebben.
Het kan nog maanden duren en velen van ons zullen lichtelijk ziek worden.
Maar er zullen ook mensen sterven. Daarom: let op elkaar.
Laat ons als parochie weten wanneer iemand ernstig ziek is. Dan kunnen wij telefonisch contact zoeken.
Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de parochiegemeenschap. Er zijn geen weekenddiensten. De gezamenlijke bisschoppen hebben nu besloten dat er ook in de goede week geen diensten zijn in de kerken.
Daarnaast gelden er ook speciale regels voor uitvaarten. Alleen de naasten kunnen afscheid nemen.
De bisschoppen hebben deze besluiten genomen omdat de eredienst aan God geen bron van besmetting mag worden voor mensen.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Veel mensen onder ons leven in onzekerheid. Hoeveel mensen zullen ziek worden?
Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen?
Ik denk in het bijzonder aan verzorgingstehuizen waar niemand meer op bezoek mag komen. Wat betekent dit virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid nu velen gedwongen de deuren moeten sluiten?
Allemaal vragen waar wij op dit moment geen antwoord krijgen.
De Nederlandse bisschoppen vragen tenslotte, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidzorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze heer.
Amen.

Voor actuele informatie over vieringen of voor andere nieuwsberichten vanuit
de parochie, kunt u de website raadplegen; www.elisapaz.nl
Het zou fijn zijn als u hier uw e-mailadres wilt invullen, zodat wij u ook per mail kunnen bereiken.

Tot slot.

Niet alleen de weekenddiensten gaan niet door maar ook de Eerste Communieviering op 19 april. Daarnaast is het een grote vraag of op 17 mei de afscheidsviering van mij wel door kan gaan.
Laten wij elkaar niet uit het oog verliezen.
Namens het bestuur, collega Anita Oosterik
Pastor Eef van Vilsteren

Actuele informatie Elisaparochie.