Zaterdag 8 februari 2020 “Heilig Vormsel”

Op zaterdag 8 februari aanstaande
ontvangen 12 jongens en meisjes in de Eliasakerk het sacrament van het “Heilig Vormsel”.
De vormheer is Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.

Wij zijn blij dat mgr. Hoogenboom bereid is te komen, bij de plotselinge verhindering van Kardinaal Eijk.
U bent allemaal van harte welkom in deze viering,
die begint om 17.30 uur.
Het jongerenkoor Con Brio uit Borne is er ook weer bij voor de
muzikale invulling.

Zaterdag 8 februari 2020 “Heilig Vormsel”