Zondag 5 januari 1e zondag van het nieuwe jaar 2020

Zondag 5 januari 1e zondag van het nieuwe jaar 2020 en teven een nieuwjaarsbijeenkomst.

Het is een goed gebruik om het nieuwe jaar te beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst
om elkaar alle goeds toe te wensen voor het komende jaar.
Deze receptie is zondag 5 januari, aansluitend op de eucharistieviering van 09.30 uur.
Van harte welkom.

 

Zondag 5 januari 1e zondag van het nieuwe jaar 2020