Adventsactie

Adventsactie 2019: Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…
Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.
De opbrengst van de Adventsactie zal deze moeder-kind-projecten ten goede komen. Bent u niet in de gelegenheid uw financiële bijdrage in de kist achter in de kerk te doen, dan kunt u die altijd overmaken op

bankrekening nr.
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie te Den Haag.

Adventsactie