Jaar van de Eucharistie

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Zie voor verdere informatie op media “nieuws van het bisdom”

 

Jaar van de Eucharistie