15-jarig bestaan ” Palliatieve Zorg Twente”

Aandacht voor levenseinde “Zie mij …en mijn Levenseinde”

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaan dit jaar 15 jaar. Dit lustrum wordt gevierd met twee feestelijke bijeenkomsten op 1 en 16 oktober en heeft het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”. Tijdens deze avonden worden zes filmpjes voor het eerst getoond. Filmpjes die raken. Mensen vertellen over hun eigen ziek-zijn en de keuzes die ze maken of hebben gemaakt. Ook komen nabestaanden aan het woord die hun persoonlijk verhaal delen in de hoop en verwachting dat andere mensen er iets aan hebben. Daarnaast delen professionals en een vrijwilliger hun ervaringen.

Palliatieve zorg – terminale zorg?
Palliatieve zorg heeft als doel om je leven (tijdens de laatste levensfase) dragelijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase. Maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je palliatief terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en dat je je leven goed kunt afronden. Kwaliteit van leven en sterven neemt hierdoor toe.

Er is meer mogelijk dan je denkt
Om aandacht voor deze bijzondere vorm van zorg te creëren hebben de netwerken een bewustwordingscampagne opgezet. Vol met ervaringsverhalen van Twentenaren en hun naasten. Deze zijn gebundeld in een boek, online te zien in diverse filmpjes. Agnes van Berkum (coördinator): “Kroon op onze campagne zijn de twee avonden in oktober voor iedereen die geïnteresseerd is; de primeur van de filmpjes met ervaringsverhalen, afgewisseld met improvisatietheater en ruimte voor gesprek.” Helder zal worden dat ook de laatste levensfase niet voor iedereen hetzelfde hoeft te verlopen, dat mensen hun eigen accenten willen leggen. Vandaar ook het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”. Inspirerend, confronterend maar vooral prachtig! Alle bezoekers ontvangen het boek “Zie mij” met de ervaringsverhalen, bedoeld om te inspireren.
Kijk voor meer informatie op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/ziemij

Laat u inspireren door verhalen van ervaringsdeskundigen.  Schrijf u nu in!
Denkt u ook wel eens na over het levenseinde? Of hebt u te maken met ernstig zieke mensen in uw omgeving en wilt u hen helpen? Wilt u leren van de ervaringen van anderen en horen welke keuzes zij maakten/maken? En houdt u van een leuke avond met theater en muziek? Kom dan naar één van de twee bijeenkomsten “Zie mij …en mijn Levenseinde” op 1 oktober 2019 (Kulturhus Borne) en 16 oktober 2019 (Helmertheater Enschede). Op de website vindt u het programma (aanvang 19.30 uur). Inschrijven voor één van beide bijeenkomsten is mogelijk door een mail te sturen naar npztwente@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vergeet niet de gewenste datum te vermelden!

Alleen samen
De afgelopen jaren is er al veel bereikt als het gaat om kennis delen, verbinden, organiseren en coördineren. Gerda Kievitsbosch (coördinator) vertelt trots: “Naast de organisatie van de bijeenkomsten en filmpjes is er hard gewerkt aan het nieuwste product uit ons netwerk; het Wensenboekje – de mooiste van Nederland”. Een boekje bedoeld om na te denken over je eigen levenseinde, weetjes over jezelf op te schrijven en je wensen vast te leggen. Aangevuld met een praktisch deel – te gebruiken voor bijvoorbeeld een gesprek met de arts.

De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door: Vredehof, Menzis, Fonds Sluyterman van Loo en Dr. C.J. Vaillantfonds.

15-jarig bestaan ” Palliatieve Zorg Twente”