Zaterdag begint Vredesweek van 21 t/m 29 september

Vredesweek 2019
Van 21 t/m 29 september organiseert Pax in
Nederland de vredesweek met als thema “Vrede verbindt over de grenzen”

Almelo, 19 augustus 2019,

Persbericht

Activiteiten in Almelo
Vredesweek 2018 van 21 t/m 29 september
Vrede verbindt over grenzen…

Het thema van de Vredesweek is: “Vrede verbindt over grenzen”. Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laat de Ambassade van Vrede in Almelo zien dat het anders kan: op zaterdag 21 september organiseert de Ambassade een Walk of Peace. De inloop is vanaf 13.30 uur: start 14.00 uur bij het Huis van Katoen en Nu. Vandaar uit lopen de deelnemers door het centrum naar het Kerkplein en vervolgens naar de Sint-Georgiusbasiliek. Er zijn activiteiten gericht op het thema “Vrede verbindt over grenzen..”
De burgemeester van Almelo de heer Arjen Gerritsen en de heer Albert Gietelink houden een toespraak. We sluiten af in de tuin van de Basiliek met soep voor iedereen.

Op zondag 22 september is er om 10.00 uur een Oecumenische Vredesdienst bij Het Leger des Heils, Troelstralaan 1, geleid door de officieren Ton en Sandra Mostert.

Op een nog nader te bepalen datum wordt er een Vredesboom geplant in de Verzetsheldenbuurt: Rumerslanden.

Walk of Peace
Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. De deelnemers lopen in de binnenstad een route naar het Kerkplein. Daar vinden activiteiten plaats gericht op het thema “Vrede”. Met de Walk of Peace beleven we en laten we zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Vredesdienst
De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door Ton en Sandra Mostert en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is met vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie, zang en muziek.
Planten van een Vredesboom Er wordt in nauwe samenwerking met de Gemeente Almelo op een geschikt moment een Vredesboom geplant in de Verzetsheldenbuurt, Rumerslanden.
Thema 2019 “Vrede verbindt over grenzen.. “:
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.
Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

Ambassade van Vrede
Vrede: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten.
Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. In Almelo is er een Ambassade van Vrede (PAX) waarin de Raad van Kerken Almelo, het Humanistisch Verbond Almelo en andere partners samenwerken.

Zaterdag begint Vredesweek van 21 t/m 29 september