Nationale Ziekendag op zaterdag 7 en zondag 8 september

Nationale Ziekendag
In het weekend van 8 september zullen we aandacht hebben voor de zieken in ons midden. Paus Franciscus heeft in dat kader een brief geschreven.

Twee fragmenten volgen hier onder.
“Tegenwoordig is iedere mens arm, behoeftig en nooddruftig. Wanneer wij geboren worden, hebben wij om te leven de zorg van onze ouders nodig en in iedere fase en etappe van het leven zullen wij er nooit in slagen ons geheel te bevrijden van de behoefte aan en hulp van anderen, we zullen er nooit in slagen ons te ontdoen van de machteloosheid die ons beperkt ten opzichte van iemand of iets.
Ook dit is een toestand die ons ‘schepsel’ zijn kenmerkt. Een eerlijke erkenning van deze waarheid nodigt ons uit om nederig te blijven en moedig de solidariteit te beoefenen als een voor het bestaan onontbeerlijke deugd.”

“Een bijzonder gebied waarop uw aanwezigheid de aandacht van de kerk tot uitdrukking brengt, is dat van de bescherming van de rechten van zieken, vooral van hen die lijden aan ziektes die om een bijzondere zorg vragen, dit zonder het terrein van bewustmaking en preventie te vergeten.
Uw diensten als vrijwilliger binnen de structuren van de gezondheidszorg en aan huis, die variëren van bijstand op het gebied van de zorg tot geestelijke ondersteuning, zijn van fundamenteel belang.

Zeer veel zieke, eenzame, oudere personen met psychische en motorische problemen zijn daarbij gebaat. Ik spoor u aan om een teken te blijven van de aanwezigheid van de kerk in een geseculariseerde wereld. Een vrijwilliger is een belangeloze vriend aan wie men zijn gedachten en emoties kan toevertrouwen; door te luisteren schept hij de omstandigheden waardoor de zieke in plaats van passief de zorg te ondergaan actief speler wordt in een wederzijds contact waarin hoop kan worden hersteld en openheid ontstaat voor het accepteren van behandelingen.
Het vrijwilliger schap geeft waarden, gedrag en levensstijlen door met als middelpunt het zuurdeeg van het leven. En zo komt ook de vermenselijking van de zorg tot stand

Nationale Ziekendag op zaterdag 7 en zondag 8 september