Zondagmorgen 7 JULI 2019

Openluchtviering om 10:30 uur bij de koepel in het Beeklustpark.

Kom erbij zitten tijdens een mooie zondagswandeling om feestelijk samen te zingen, te bidden en een bemoedigend verhaal te horen. Een stoel meenemen is niet nodig, daar wordt voor gezorgd.
Deze viering gaat uit van de Elisaparochie en de Pniëlkerk.
Pastoraal werker Anita Oosterik en ds. Marco Montagne zijn de
voorgangers.
Het thema is: “Thuis komen” Iedereen is van harte welkom.
Gevraagd om mee te nemen: houdbare levensmiddelen voor de
voedselbank

Na afloop is er koffie, thee of limonade en daarbij elkaar ontmoeten.
P.S. Bij heel slecht weer is de viering in de Pniëlkerk.

Zondagmorgen 7 JULI 2019