Vrijdag 19 april: 15.00 uur: de kruisweg.

Vrijdag 19 april: 15.00 uur: de kruisweg.
Het verhaal van Jezus lijden en sterven wordt verteld en we kunnen kijken. Het is een droevig verhaal, maar het einde is zo goed! Daarom vertellen we dit verhaal aan (jonge) kinderen, jongeren, aan hun (groot)ouders, aan volwassenen,
aan ieder die het maar horen en zien wil.
We zingen liedjes en ontsteken kaarsen. Aan ieder wordt gevraagd om één witte of gele bloem mee te nemen

Vrijdag 19 april: 15.00 uur: de kruisweg.