Adventsactie 2018: Helpen om te zorgen.

Opvoeden is een kunst. Ouders wensen altijd het beste voor hun kinderen, maar ervaren soms dat het niet vanzelf gaat. Het opvoeden van kinderen brengt ook zorgen en pijn met zich mee, zoals ook Maria en Jozef moesten ondervinden (Lc. 2, 41-52).
Opvoeden betekent ook ‘los laten’: kinderen op weg naar volwassenheid hun eigen keuzes laten maken. Ouders zijn als het ware wegwijzers op de levensweg van hun kinderen.
De icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand beeldt dit mooi uit. De jonge Jezus schrikt van de lijdenswerktuigen die de aartsengelen aandragen. Maria ondersteunt haar zoon: haar linkerarm draagt Jezus, die zijn beide handen, op zoek naar verdere steun, legt in de rechterarm van
Maria. Maar die rechterhand van Maria blijft open: Jezus kan op ieder moment zijn handen weer
wegtrekken als hij dat zou willen.
Ouders wensen altijd het beste voor hun kinderen. Dat geldt in
Nederland, maar ook in Congo, Rwanda, Malawi of Burkina Faso. Veel ouders merken echter dat opvoeden moeizaam is en dat het zelfs helaas niet altijd lukt. Dat ze hulp en assistentie nodig hebben
bij hun opvoedkundige taak. Familieleden, leerkrachten van de school of professionele begeleiders kunnen zo’n hulp zijn.
Ouders – en vooral moeders in landen als Congo, Rwanda, Malawi
of Burkina Faso – kunnen veel minder dan Nederlandse ouders terugvallen op professionele begeleiding en opvoedkundige boeken bij de moeilijke taak om hun kinderen naar volwassenheid te begeleiden.
De projecten die Adventsactie ondersteunt, willen die leemte mee helpen opvullen, zeker daar waar materieel gebrek een obstakel is om kinderen het beste te geven.
De Adventsactie-projecten helpen ouders om zelf voor hun kinderen te zorgen. Dit gebeurt waar mogelijk ook door gemeenschapsvorming, zodat mensen bij elkaar te rade kunnen gaan en gezamenlijk kunnen werken aan een goede toekomst voor hun kinderen.
De zorg, aandacht en liefde van ouders voor hun kinderen blijven steeds nodig om kinderen een kans te geven op een goede manier volwassen te worden en een zinvol leven te leiden. Die zorg, aandachten liefde vormen voor de kinderen op hun beurt weer de basis om zorg, aandacht en liefde te hebben voor mensen om hen heen.
Ze vormen ook voor ons de basis om ons te bekommeren om medemensen. Niet alleen om onze eigen kinderen, maar ook andere
mensen, dichtbij en veraf. Want uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van die ene ouder, van die ene God, die ‘geen God van doden is, maar van levenden’ (Lc. 20, 38), die ‘een God van de liefde’ (2 Kor.13, 11) is. Door onze solidariteit kunnen we inhoud geven aan ons geloven in die God van leven en liefde en ouders in het Zuiden helpen voor hun kinderen te zorgen en hen te begeleiden naar een goed leven.
Guus Prevoo

Adventsactie 2018: Helpen om te zorgen.