Armoede Pact

Paus Franciscus heeft vorig jaar bepaald dat de 33ste zondag door het jaar wereld dag van de armen is. Hij hoopt de onverschilligheid rond de armoede te kunnen doorbreken. Hij zegt: “De Bijbel vertelt ons dat God het geroep van zijn volk hoort en ik wil graag mijn stem aan die van u: de beroemde drie “T” (tierra,techo, trabajo land huis en werk ) voor iedereen. Ik heb het gezegd en ik herhaal het: dit zijn heilige rechten”. In het weekend van 17 en 18 november zullen we daar
aandacht aan besteden. De voorzitter van het armoedepact Almelo Peter van Hout zal in ons midden zijn.

Armoede Pact