De toekomst van de parochie. “Lezing Rene Grotenhuis”. Zaterdag 30 september 14.30 uur

De toekomst van de parochie
Lezing van René Grotenhuis
Zaterdag 30 september
14.30 uur
Parochiecentrum.

Lezing Rene Grotenhuis. Met hem gaan we in gesprek over de toekomst van de Elisaparochie en haar plaats in de wereldkerk en in de samenleving.

René Grotenhuis was van 2003-2013 CEO bij de katholieke hulporganisatie Cordaid. Voor deze organisatie was hij veel op reis in verschillende landen in verschillende werelddelen. Overal zag hij de kerk in actie en overal viel veel te leren. Die kennis en ervaring, aangevuld met ervaringen opgedaan bij zijn werk voor thuiszorg, asielzoekers en andere hulporganisaties, legden de basis voor een brede kijk op kerk en samenleving.
Hij is zeer betrokken bij geloof en de ontwikkeling van de kerk. Grotenhuis legt zich niet neer bij de krimpsituatie van de kerk. In tegendeel. Hij ziet een taak voor een gelouterde kerk. Zijn gedachten hierover heeft hij beschreven in zijn boek uit 2016 ‘Van macht ontdaan’, waarin hij zich bezig houdt met de vraag wat het christelijk geloof kan bieden aan de wereld vandaag.
Het is een zeer lezenswaardig boek, juist voor onze tijd en voor parochies die vooruit willen en zich de vraag stellen wat zij in deze tijd kunnen betekenen voor hun gelovigen en voor de samenleving, waarvan zij deel uit maken.
‘Van macht ontdaan’
De titel is veelzeggend. Ooit was de kerk een machtig instituut. Maar dat is ze niet meer, althans niet in het westen. Is dat erg? Volgens Grotenhuis is het niet betreurenswaardig. Het is een ontwikkeling die lang geleden in gang is gezet en zijn natuurlijke loop volgt. Veel wat door de kerk in gang werd gezet is door de staat en haar instituties over genomen. Dit leidt tot de vraag wat er allemaal aan historische structuren mag verdwijnen, maar ook welke kerntaken niet verloren mogen gaan.
In ‘van macht ontdaan’ beschrijft Grotenhuis de geleidelijke afbrokkeling van het kerkelijk instituut en daarnaast het zoeken naar nieuwe wegen die perspectief bieden. De afbrokkeling vergelijkt hij met een rouwproces waarvan de laatste fase de ‘aanvaarding’ is. Die fase hebben we nog niet bereikt. Om die fase te bereiken is het nodig een helder beeld te krijgen van waar het Christendom voor staat. De wereld is uit balans met haar eenzijdige nadruk op economisme, technologische en rationele vooruitgang. Grotenhuis toont aan dat de kerk het in zich heeft de balans terug te brengen in de wereld. Zij kan het tegenwicht zijn. Het aanvaarden van verlies aan macht gaat samen met het vooruitzicht op een nieuw bewustzijn dat het christendom er toe doet.

De toekomst van de parochie. “Lezing Rene Grotenhuis”. Zaterdag 30 september 14.30 uur