Bisdombedevaart naar Lourdes in 2018

Van zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei 2018 gaat het aartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Lourdes. Net als drie jaar geleden willen wij aansluiten bij deze bedevaart vanuit de Elisaparochie Almelo.Vanuit het Aartsbisdom zijn de voorbereidingen al in volle gang. En binnen de parochie willen we een begin maken met een eerste inventarisatie of er belangstelling is voor deze bedevaart.

Heeft u interesse in deze bedevaart, dan kunt u dit doorgeven aan
Anita Oosterik – per telefoon: 0546 – 545046
of 06 23 08 24 18 of per mail: anita.oosterik@gmail.com

Bisdombedevaart naar Lourdes in 2018