Twintigste zondag door het jaar (a) 2017 Schriftlezing Matteüs 15, 21-28

Beste mensen,

Het is een boeiend verhaal waar we zo juist naar geluisterd hebben. Jezus trekt zich terug in de streek van Tyrus en Sidon, een gebied dat de joden verafschuwden als “onheilig”, omdat het bewoond werd door volkeren die zij beschouwden als vreemdelingen en heidenen. Voor de Joden waren deze mensen honden en zo werden zij ook genoemd. Dan komt er een niet-joodse vrouw, een Kananeese, naar hem toe. Zij doet een beroep op Jezus om haar te helpen. Zij vraagt hem haar zieke dochter uit haar lijden te verlossen. Nergens in de vier evangeliën is er een plaats te vinden waar Jezus zo bot, zo ruw, zo beledigend en kwetsend reageert op een vraag van mensen. Hij kon te keer gaan tegen Farizeeën en schriftgeleerden . Maar dat was begrijpelijk: zij wilden kost wat het kost zijn zending dwarsbomen en in het geheim waren ze plannen aan het maken om hem uit de weg te ruimen. Maar iemand die hulp zoekt, werd door Jezus nooit afgewezen. Jezus gedroeg zich – zoals we het nu zouden noemen als een onvervalste chauvinist, een racist, een propagandist voor de slogan “eigen volk eerst!”.
Jezus deed alsof hij haar niet hoorde. Zij paste niet in de voorstelling die Jezus zich van zijn zending heeft gemaakt. Hij zag zich als profeet die aan het volk van Israël de nabijheid van het rijk Gods moest melden. Hij was gezonden voor de kinderen van Israël en deze vrouw behoorde niet tot het volk van Israël. “Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël”.
De vrouw geeft niet op: “Heer help me”. Jezus gaf haar botweg als antwoord: “het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes (aan heidenen) te geven.” . Maar de vrouw gaat door: “Juist heer, want wat de hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen”. Om die zin goed te begrijpen moeten we weten dat als de Joden aten, dat ze dan hetgeen ze niet lusten onder de tafel gooiden zoals marktkooplieden nu soms van alles op de markt achterlaten wat ze niet meer kunnen verkopen. En dat wordt soms na de markt opgehaald als voedsel voor de armen zoals dat in Enschede gebeurt.Dan krijgt het verhaal een plotselinge een hele grote wending. Jezus zegt: “Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst”. En haar dochter was vanaf dat moment genezen.
Mattheus wil in dit verhaal duidelijk maken aan zijn gehoor dat de zending van Jezus bedoeld was voor alle volkeren , voor alle mensen, niet alleen aan de Joden. Mattheus besefte ook hoe moeilijk het was voor de Joodse christen om dat te aanvaarden. Met dit verhaal maakte hij aan zijn luisteraars duidelijk hoe moeilijk het was om dat te aanvaarden maar dat Jezus zelf die omslag al gemaakt had. En vervolgens maakt jesaja ons in de eerste lezing duidelijk dat het gaat om recht en gerechtigheid onder mensen en in de wereld.:” Onderhoud het recht, beoefen gerechtigheid, want de komst van mijn redding is nabij en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard”.

De slogan “eigen volk eerst” we horen het overal. De afgelopen week hebben we dat gezin in Amerika. Een jongeman met rechts radicale standpunten reed in op een menigte mensen die demonstreerden tegen racisme, tegen haat De president had veel moeite met het veroordelen van deze daad. De verkiezingen had hij gewonnen juist doordat arme blanke mensen met rechts radicale standpunten massaal op hem hebben gestemd. Daardoor is de polarisatie in het land steeds groter geworden en groeit de haat. Haat: we hebben het van de week gezien in Spanje. Doden en vele gewonden.En hoe zal dat gaan in onze stad. Bij de landelijke verkiezingen had de PVV hier veel stemmen, juist in de armere wijken. Ik heb gelezen dat de PVV in Almelo mee gaat doen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Wat zal dat van effecten hebben op de lange termijn in onze stad.
Gelukkig hoor je overal ook geluiden die oproepen tot eenheid, tot liefde.Obama twitterde een citaat van Nelson Mandela: “Niemand wordt geboren met haat voor een ander persoon, vanwege zijn huiskleur, zijn achtergrond of geloof. Mensen léren te haten, dan kunnen ze ook leren lief te hebben. Want liefde is natuurlijker voor het menselijk hart dan het tegenovergestelde.”

Jesaja wijst ons in deze op een fundamenteel probleem. Hij vraagt aan ons: “beoefen gerechtigheid”. Trek op met mensen die in armoede zijn geraakt. Doe er alles aan dat zij menswaardig kunnen leven. Ook de vluchtelingen in ons midden. Een ieder wil graag menswaardig en samen kunnen leven in de stad, in het land, in de wereld. Dat recht wordt helaas velen ontnomen door geweld en armoede. Laten we trouw blijven aan de moeilijke weg van recht en gerechtigheid.

 

Twintigste zondag door het jaar (a) 2017 Schriftlezing Matteüs 15, 21-28