• Zondag 17 mei afscheidsviering Eef van Vilsteren.
    Op 17 mei aanstaande neemt Eef van Vilsteren afscheid als pastoor van de Elisa. De afscheidsviering in de Elisaparochie is om 09:30 u en na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen […]
  • Jaar van de Eucharistie
    Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). […]
  • Draagspeldje Jaar van de Eucharistie
    Draagspeldje Jaar van de Eucharistie – Toelichting Voor het Jaar van de Eucharistie voor het Aartsbisdom Utrecht worden speciale draagspeldjes ontworpen en vervaardigd. Hieronder volgt een […]